Tips oss om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold.
Les mer om hvordan Arbeidstilsynet følger opp tips

Tips om brudd på smittevern
Tips oss hvis du er vitne til brudd på bestemmelser om smittevern på arbeidsplassen, som f.eks. plikt til isolering eller karantene. Vi kan ikke alltid følge opp tipset umiddelbart. Hvis det haster, må du kontakte politiet. Har du spørsmål, ring oss på tlf. 73 19 97 00 + tastevalg 1.


Hva gjelder tipset?

Klikk for hjelpetekst
Klikk for hjelpetekst
Klikk for hjelpetekst

Hvor fant dette sted?

Klikk for hjelpetekst

Virksomhet

Kontaktinformasjon for virksomhet


Informasjon om deg

Arbeidstilsynet sikrer deg anonymitet.
Vil du vite mer om hvordan Arbeidstilsynet beskytter dine personopplysninger? Se infoboksen.
Klikk for hjelpetekst

For å kunne følge opp forholdet ber vi om ditt navn og kontaktinformasjon

Klikk for hjelpetekst
Klikk for hjelpetekst
Klikk for hjelpetekst
For å kunne følge opp et tips kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke informasjon som kan avsløre hvem tipser er. For eksempel hvis det bare er én eller få personer som kan ha gitt oss opplysningene. Tipsers identitet vil kun komme frem dersom det er helt nødvendig for at Arbeidstilsynet skal kunne følge opp saken.

Vedlegg

Inntil fem vedlegg med samlet størrelse opptil 30 MB.

Legg til flere vedlegg

Sender inn...